O Nas

About us

TECHFORM is a range of technological preparations finding their application in various plastics processing operations. The preparations marketed under common "TECHFORM" brand name are developed and manufactured by Techplast Limited, a company having its registered seat in Rzeszów, Poland. The Company was established in 1999 based exclusively on domestic capital.

 

The main item in our offer consists in anti-adhesive preparations for injection moulds, both silicone-based, such as TECHFORM-SIL, and silicone-free, such as TECHFORM. The preparations are available on the market since 2000 and were extensively tested on large group of plastics and processing technologies, achieving positive opinion among technology experts and production managers and gaining large circle of users.

 

To meet expectations of our clients, we supplement the offer of our products on permanent basis, carrying out research and development works in the area of new products within our series of silicone-free anti-adhesive, anti-corrosion and maintenance preparations.

TECHFORM to grupa środków technicznych znajdujących zastosowanie w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum. 

Twórcą i producentem preparatów chemicznych o wspólnej marce TECHFORM jest firma Techplast Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Firma powstała w 1999 roku jako producent silikonowych środków antyadhezyjnych do form wtryskowych.
 
Głównym naszym wyrobem są środki antyadhezyjne do form wtryskowych. Oparte na silikonie, jak uniwersalny TECHFORM Sil, czy też bezsilikonowe, jak TECHFORM Asilen. Produkujemy także aerozolowy preparat do konserwacji form wtryskowych i innych narzędzi metalowych TECHFORM Sakor oraz uniwersalny środek czyszczący TECHFORM Bryl. Preparaty te obecne na rynku od 2000 roku zostały sprawdzone na znacznej grupie tworzyw i metod przetwórczych uzyskując pozytywną opinię technologów i zarządzających produkcją, znajdując liczne grono użytkowników.
 
Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, uzupełniamy sukcesywnie gamę wyrobów wspomagających przetwórstwo tworzyw sztucznych i gum. Prowadzimy prace nad nowymi produktami z serii środków rozdzielających silikonowych i bezsilikonowych oraz środków antykorozyjnych, konserwujących, czyszczących i smarnych.
Polish